Subsidie vanuit het Groen Economisch Herstelfonds toegekend

//Subsidie vanuit het Groen Economisch Herstelfonds toegekend

Subsidie vanuit het Groen Economisch Herstelfonds toegekend

We hebben het nodige geduld moeten betrachten omdat het RVO behoorlijk wat tijd nodig had om tot een beslissing te komen maar afgelopen week was het dan eindelijk toch zover, er is ons de fel begeerde subsidie vanuit het groen Economisch Herstelfonds (EHF) toegewezen. Dit Economisch Herstelfonds is een Europees fonds. Met deze subsidie kunnen we nu de laatste stap in de ontwikkeling van de eTrac zetten. Dat betekent dat de eTrac straks niet langer meer alleen langs een rechte lijn kan rijden maar dat er ook een complete, van tevoren geplande route in de boomgaard afgelegd kan worden. Daarnaast zullen er 3D camera’s aan de eTrac worden toegevoegd waarmee een 3D scan van de boomgaard gemaakt zal worden tijdens het maaien en het schoffelen. Deze data zal in het management tool AgroManager worden weg geschreven. Van daaruit zullen teeltadviezen en taakkaarten worden gegenereerd. De bedrijven met wie we dit project uitvoeren en met wie we deze subsidie hebben aangevraagd zijn:

VBTI – Eindhoven, Avular – Eindhoven, CAF – Waardenburg en Fruitbedrijf den Haan C.V.

De financiële steun komt uit het Europese fonds ELFPO, ‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’

De omschrijving van het project is terug te lezen op de site van Plattelands Ontwikkelings Programma (POP).

2023-06-18T13:59:23+00:00