De eTrac met de Ecoclipper

//De eTrac met de Ecoclipper

De eTrac met de Ecoclipper

In december van vorig jaar is een subsidie toegekend door Fruitdelta om bij Bert den Haan in Kerk Avezaath proeven te doen met het onbemand elektrisch maaien van zijn boomgaard. Daarvoor zullen we de eTrac koppelen met de Ecoclipper van Syb Leijenaar en zal de eTrac voorzien worden van een 400 VAC uitgang om deze maaier aan te drijven. De komende tijd zullen we dit project verder uitwerken en als de eerste resultaten bekend zijn dan zullen we die hier weer met u delen.

2021-01-19T00:38:16+00:00