Technologie

/Technologie
Technologie 2020-06-11T13:33:50+00:00

PrecisionFarming

Precisielandbouw

Met de ontwikkeling van de eTrac zal precisielandbouw een extra dimensie krijgen. Het bewerken van het land zal niet alleen nog op de juiste locatie in het veld gebeuren met gebruikmaking van een GPS-RTK signaal maar zal ook met de juiste en minimale hoeveelheid energie worden gedaan.

RenewableEnergy

Het hergebruik van energie

Groene stroom, op de boerderij opgewekt met gebruikmaking van zonnecollectoren of windmolens kan worden gebruikt om op de boerderij te worden gebufferd. Daar kan vervolgens de eTrac weer mee worden aangedreven. Het genereren en verbruiken van energie op de boerderij zal op deze manier veel meer in balans komen en zal de boer minder afhankelijk worden van de steeds maar schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen. Ook zal het milieu op deze manier gespaard worden omdat er op geen enkele manier schadelijke stoffen worden uitgestoten bij het gebruik van elektriciteit in plaats van diesel voor het aandrijven van allerlei apparaten op de boerderij.

grass

Gewas beheer

De eTrac zal alle gewasdata die door gewassensoren wordt ingelezen op een server in de cloud opslaan. De voedselketen wordt op die manier geheel traceerbaar en boeren kunnen deze data gebruiken om hun gewassen nog beter te beheren.

FleetManagement1

Beheer van alle bemande en onbemande tractoren

De eTrac zal alle technische data van de tractor op een server in de cloud opslaan en zal ook reageren op opdrachten die vanuit deze server worden gestuurd. Op deze manier kan deze tractor maar ook alle bemande tractoren op afstand op enig moment door de boer worden gemonitord en bestuurd.